Walter Mars | Arbo-trainingen en advies

0345 - 577 358 | info@waltermars.nl

Latest News

Beeldschermexamens VCA

VCAVanaf nu beeldschermexamen (CBT) bij de VCA-cursussen op onze locatie in Geldermalsen.

In de leerstof wordt uitgebreid ingegaan op alle door de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) verplicht gestelde onderwerpen.

Centraal Bureau Examens is een door VCA Infra erkend examencentrum VCA.

Kandidaten die met een voldoende resultaat het examen hebben afgerond ontvangen een persoonsgebonden VCA-diploma namens SSVV. Hiermee is gewaarborgd dat het diploma wordt erkend in het kader van certificering volgens de VGM Checklist Aannemers. Het diploma heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.