Walter Mars | Arbo-trainingen en advies

0345 - 577 358 | info@waltermars.nl

Privacyverklaring

Privacyverklaring
Walter Mars v.o.f. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Notarisappel 66
4191 DZ  Geldermalsen
Telefoon: 0345-577358
E-mail: info@waltermars.nl

Persoonsgegevens die Walter Mars v.o.f. verwerkt
Walter Mars v.o.f. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Overzicht van de persoonsgegevens die Walter Mars v.o.f. verwerkt
Bedrijfsnaam
• Adresgegevens bedrijf
• Naam contactpersoon bedrijf
• Telefoonnummer bedrijf
E-mail bedrijf
Roepnaam
Eerst voornaam op legitimatie
Achternaam
Geboortedatum
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Walter Mars v.o.f. verwerkt
De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Walter Mars v.o.f. persoonsgegevens verwerkt.
Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren, zoals het doorgeven van lesdata, bevestigen of wijzigen van afspraken en vragen te beantwoorden.
U te informeren over wijzigingen van de diensten en/of producten.
U aan te melden bij de certificerende instanties.
Versturen van facturen.
Verzenden informatie omwille het gerechtvaardigde commerciële belang van Walter Mars v.o.f.

Geautomatiseerde besluitvorming
Walter Mars v.o.f. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Walter Mars v.o.f.) tussen zit.

Hoe lang Walter Mars v.o.f. uw persoonsgegevens bewaart
Walter Mars v.o.f. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Walter Mars v.o.f. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Walter Mars v.o.f. gebruikt
Walter Mars v.o.f. gebuikt geen technische en functionele cookies/tracking cookies.
Als u 16 jaar of jonger bent, mag er uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) gebruik gemaakt worden van onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Walter Mars v.o.f.. U heeft daarbij tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@waltermars.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek. Mocht er geen reactie binnen vier weken volgen? Neemt u alstublieft telefonisch contact met ons op.

Walter Mars v.o.f. wil u er tevens op wijzen dat u wanneer u vermoed dat uw gegevens onterecht ge- dan wel misbruikt zijn de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Te weten: de Autoriteit Persoonsgegevens. Via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Walter Mars v.o.f. persoonsgegevens beveiligt
Walter Mars v.o.f. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@waltermars.nl.