Walter Mars | Arbo-trainingen en advies

0345 - 577 358 | info@waltermars.nl

ADR

Veiligheidsadviseur ADR

Als ADR veiligheidsadviseur kunnen wij voor de kleine transportbedrijven de jaarlijkse voertuigcheck uitvoeren en het wettelijk voorgeschreven veiligheidsjaarverslag gevaarlijke stoffen opmaken. Ook de wijzigingen in de regelgeving worden door ons in dit verslag aan u gecommuniceerd.

Bewustwordingstraining gevaarlijke stoffen ADR en IMDG

De hoofdstukken 1.3 (veiligheid) en 1.10 (beveiliging) van de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR) en de hoofdstukken 1.3 (training) en 1.4 (security) van de IMDG schrijven voor dat personen die taken hebben met betrekking tot het vervoer, het laden en lossen van gevaarlijke stoffen worden opgeleid, al naar gelang de eisen die het vervoer, en het laden en lossen aan hun verantwoordelijkheden en taken stelt.

Deze training wordt bedrijfsspecifiek samengesteld.