ADR awareness

Voor personen die werken met chemische en/of gevaarlijke stoffen is de training ADR awareness. Deze maatwerktraining wordt specifiek op de situatie waarin u werkt aangepast zodat u precies weet om te gaan met gevaarlijke stoffen. Het is in de logistieke sector erg belangrijk om te weten hoe om te gaan met dit soort stoffen om ongelukken te voorkomen.

VCA trainingsboek

Bewustwordingstraining gevaarlijke stoffen ADR en IMDG

De hoofdstukken 1.3 (veiligheid) en 1.10 (beveiliging) van de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR) en de hoofdstukken 1.3 (training) en 1.4 (security) van de IMDG schrijven voor dat personen die taken hebben met betrekking tot het vervoer, het laden en lossen van gevaarlijke stoffen worden opgeleid, al naar gelang de eisen die het vervoer, en het laden en lossen aan hun verantwoordelijkheden en taken stelt.

Deze training wordt bedrijfsspecifiek samengesteld.