Basisopleiding Bedrijfshulpverlener

De Basisopleiding Bedrijfshulpverlener is een korte praktijkgerichte opleiding en voldoet aan de huidige Arbo-eisen. De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Elementaire Eerste Hulp
  • Beperking en bestrijding van een beginnende brand
  • Ontruiming
  • Communicatie
BHV training met reanimatie

Herhalingstraining

Het diploma, de certificaten en de legitimatiepas hebben een geldigheidsduur van 1 jaar. Deze kunnen verlengd worden door jaarlijks 1 dag (2 dagdelen) een herhalingstraining te volgen. Hierdoor wordt de kennis op peil gehouden en aan de wettelijke eis voldaan

Ploegleider BHV

De opleiding ‘Ploegleider BHV’ is gericht op de inzet van de ploegleider als leidinggevende van een BHV-ploeg. In deze training wordt de rol van de ploegleider aangeleerd en geoefend aan de hand van scenario’s.

Kleine Blusmiddelen

Een kleine brand kan onverwacht ontstaan. In dat geval moet (een deel van) het personeel adequaat de blustoestellen kunnen gebruiken. Ongeveer driekwart van de beginnende branden kan met kleine blustoestellen worden geblust.

Bij onze trainingen werken we ook met virtuele blusmiddelen en situaties zodat u met verschillende blusmethodes verschillende soorten branden kunt bestrijden.

Virtueel brandblussen

Onze trainingsdata voor BHV

Hieronder de geplande trainingsdata voor BHV opleidingen. Kijk bij onze agenda voor alle opleidingen.