ARBO training

De opleiding gaat in op de relevante wet- en regelgeving die de basis vormt voor de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), het bijbehorende plan van aanpak en de taken van de preventiemedewerker bij het uitvoeren van de Arbo-maatregelen.

 

Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

De beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie (BMI-OAI) is verantwoordelijk voor de bediening, controle en het onderhoud van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. De beheerder is ook het eerste aanspreekpunt voor de brandweer. Dit is belangrijk als er bijvoorbeeld twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding.

In de cursus wordt ingegaan op het beheer van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, periodieke controles en onderhoudswerkzaamheden.

Spel om ontruiming te oefenen

Ontruimingsoefeningen

Tijdens een ontruimingsoefening gaan uw medewerkers, BHV-ers en eventueel hoofd BHV het ontruimingsplan in praktijk brengen. Alle instructies en procedures worden stapsgewijs geoefend en aangepast waar nodig.

Toolboxen

  • Man te water
  • Werken op hoogte
  • Werken in besloten ruimte
  • Omgang biologisch agentia
  • Lawaai, geluid en straling
  • Trillingen
Gebruik van portofoon tijdens training

Onze trainingsdata voor ARBO opleidingen

Hieronder de geplande trainingsdata voor ARBO opleidingen. Kijk bij onze agenda voor alle opleidingen.

Er zijn op dit moment geen aankomende evenementen.