VCA opleiding

De Arbo-wet stelt dat werkgevers verplicht zijn te zorgen voor de veiligheid van derden die zich op het bedrijf bevinden. Opdrachtgevers kunnen daarom eisen dat uw personeel beschikt over het diploma Basisveiligheid VCA.

 

Van leidinggevenden kunnen zij bovendien eisen dat zij het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden hebben behaald.

 

In onze leerstof wordt uitgebreid ingegaan op alle door de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) verplicht gestelde onderwerpen.

 

Na afronding van de cursus zullen de cursisten een beeldschermexamen (CBT) afleggen. Kandidaten die met een voldoende resultaat het examen hebben afgerond ontvangen een persoonsgebonden VCA-diploma namens SSVV. Hiermee is gewaarborgd dat het diploma wordt erkend in het kader van certificering volgens de VGM Checklist Aannemers. Het diploma heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

VCA trainingsboek

VCA basis Speciaal

Voor moeilijk lerende mensen en laaggeletterden hebben wij een speciale lesmethode ontwikkeld; we maken hierbij gebruik van eenvoudig lesmateriaal, gecombineerd met beeldmateriaal. De training wordt gegeven in meerdere korte lesblokken.

Na afronding van de cursus zullen de cursisten een voorlees-beeldschermexamen (CBT) afleggen. Kandidaten die met een voldoende resultaat het examen hebben afgerond ontvangen een persoonsgebonden VCA-diploma namens SSVV. Hiermee is gewaarborgd dat het diploma wordt erkend in het kader van certificering volgens de VGM Checklist Aannemers. Het diploma heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

VCA examens

Wij zijn een officiele CBT-examen locatie van Centraal Bureau Examens b.v. Dit is een onafhankelijk examenbureau voor het afnemen van VCA- en andere veiligheidsexamens.

VCA examen

Onze trainingsdata voor VCA

Hieronder de geplande trainingsdata voor VCA opleidingen. Kijk bij onze agenda voor alle opleidingen.