Walter Mars | Arbo-trainingen en advies

0345 - 577 358 | info@waltermars.nl

Latest News

Eerste Hulp bij Sportongevallen

Op woensdagavond 11 juni a.s. verzorgt Walter Mars van 19.00 uur tot 23.00 uur in Geldermalsen de module Eerste Hulp bij Sportongevallen. Indien u in het bezit bent van een geldig Diploma Eerste Hulp van het Oranje Kruis, wordt de module bijgeschreven op het diploma.Sporten is een gezonde bezigheid, toch krijgen sporters ook met sportletsels te maken. De eerstehulpverlener heeft een belangrijke functie bij het beperken van de schade die sporters tijdens het sporten op kunnen lopen. Goede eerste hulp kan erger voorkomen. Het herstel van een sportblessure begint al op het moment dat de eerste hulp wordt geboden.Tijdens deze module leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. U verkrijgt kennis van de meest voorkomende sportletsels, de oorzaken en gevolgen. U leert de gevolgen van het sportletsel beperkt houden. U krijgt inzicht in de wijze waarop sportletsels kunnen worden voorkomen. U raakt op de hoogte van effectieve blessurepreventieve maatregelen.

 

De instructeur toetst gedurende de opleiding of u de leerstof praktisch en theoretisch beheerst. Het zwaartepunt van de toetsing ligt op de praktijk. Er wordt gelet op uw geschiktheid om in de praktijk als eerstehulpverlener op te treden.

 

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Walter Mars, tel. 0345-577358.