Walter Mars | Arbo-trainingen en advies

0345 - 577 358 | info@waltermars.nl

Latest News

Nu ook Veiligheidsadviseur ADR

Vandaag het certificaat Veiligheidsadviseur ADR ontvangen.
Bedrijven die gevaarlijke stoffen vervoeren, laden of lossen, moeten beschikken over een veiligheidsadviseur.
Dit is een gevolg van de Eu-regelgeving op het gebied van transport van gevaarlijke stoffen. De veiligheidsadviseur moet adviseren over de toepassing van de juiste regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, rapporteren over ongevallen en jaarlijks een rapport opstellen over de algemene gang van zaken.
In plaats van het in dienst nemen van een veiligheidsadviseur is het ook toegestaan een externe veiligheidsadviseur in te huren. Hiervoor kunt u mij benaderen.